System stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG)

System przeciwpożarowy używający gazowe środki gaśnicze. Systemy stałych urządzeń gazowych (SUG) stosowane są tam, gdzie zastosowanie do gaszenia wody, piany lub proszku może doprowadzić do trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Między innymi SUG stosowane są w ochronie centrów przetwarzania danych, serwerowniach, centrów finansowych, w skarbcach banków, stacji transformatorowych, w elektrowniach i elektrociepłowniach, laboratoriach, szpitalach itp.