System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP

System, który jest w stanie wykryć pożar, zainicjować alarm i powiadomić straż pożarną. System SSP jest podstawowym systemem, w obiektach którego głównym celem jest ochrona zdrowia i życia ludzi, a także dóbr znajdujących się w pomieszczeniach.