Instalacje sanitarne

W zakres wykonywanych prac wchodzą między innymi:
– instalacje wodne (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej),
– instalacje kanalizacyjne (sanitarne, deszczowe, technologiczne),
– instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (tryskaczowe, hydrantowe),
– instalacje gazowe,
– instalacje grzewcze (CO i technologiczne),
– instalacje chłodnicze,
– węzły cieplne,
– stałe usługi konserwatorskie.