System wczesnej detekcji dymu

System  jest tak stworzony, że jest  w stanie wykryć pożar w bardzo wcześnie, dzięki czemu skutki  i szkody będzie można ograniczyć do minimum. System Wczesnej Detekcji Dymu jest tak stworzony, że  pobiera ciągle  powietrze z monitorowanego pomieszczenia  po czym za pośrednictwem lasera wykonuje detekcje w celu stwierdzenia wystąpienia cząsteczek dymu.