Instalacje elektryczne

Zakres wykonywanych prac instalacji elektrycznych:

a. Wewnętrzne instalacje elektryczne niskiego napięcia (230V – 400V):
– montaż oświetlenia w pełnym zakresie,
– montaż rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia,
– montaż osprzętu elektrycznego,
– montaż wewnętrznych linii zasilających,
– montaż tras kablowych,
– automatyka przemysłowa.

b. Zewnętrzne instalacje elektryczne niskiego napięcia:
– montaż złącz kablowych,
– zewnętrzne linie zasilające,
– montaż latarni ulicznych.

c. Instalacje teletechniczne:
– sieci strukturalne (LAN),
– montaż systemów domofonowych,
– montaż central telefonicznych,
– montaż systemów oddymiania,
– systemy detekcji gazów.

d. Obudowy przeciwpożarowe tras kablowych.
e. Przepusty przeciwpożarowe kablowe i sanitarne.
f. Pomiary instalacji.