System sygnalizacji napadu i włamania, SSWiN

System bezpieczeństwa, który jest podstawowym systemem zabezpieczeń System ten ma za zadanie wykryć intruza i poinformować o nim odpowiednie służby lub osoby. SSWiN składa się między min. z widocznych czujek, klawiatur oraz sygnalizatorów, a także z niewidocznych modułów, przycisków napadowych oraz centrali i zasilaczy.