System Przeciwpożarowy AMFE

Firma GRUP-POŻ Usługi Pożarnicze autoryzowany przedstawiciel systemów Detectomat  przedstawia Systemy Gaszenia Gazem:

1. E-BULB AMPUŁKA GAŚNICZA

E-BULB _1

1.1  MOŻLIWOŚCI E-BULB

Ampułkę gaśniczą można stosować zarówno w domu, jak w przemyśle, również na jachtach żaglowych jak i motorowych do 12 metrów. Na co dzień posługujemy się różnymi urządzeniami usprawniającymi nasze życie w nowoczesnym świecie. Większość z tych produktów to urządzenia elektroniczne. Mogą to być: komputery, zmywarki i suszarki do naczyń, sprzęt rozrywkowy i oświetleniowy, rtv, skrzynki i rozdzielnice elektryczne, inteligentne  urządzenia elektroniczne i wiele innych.

Z kolei w przemyśle E-Bulb z powodzeniem stosować można w: komputerach przemysłowych, większym sprzęcie elektronicznym, szafach telekomunikacyjnych             i rozdzielniach oraz w dowolnych płytkach drukowanych, które spotkać można prawie         w każdym elektronicznym urządzeniu przemysłowym.

Mimo, iż wszystkie wymienione powyżej produkty sprawiają, że nasze życie staje się bardziej komfortowe, powoduje to wzrost niebezpieczeństwa powstania ewentualnej awarii, a nawet może być przyczyną pojawienia się pożaru. Ogólnie, ponad 30% pożarów jest spowodowane zwarciem instalacji elektrycznej lub usterkę elektroniki urządzenia.      W otaczającym nas środowisku bardzo częstym źródłem powstania pożaru stają się urządzenia elektryczne, a zagrożenie życia lub utrata wartości materialnych wzrasta proporcjonalnie do ilości urządzeń elektrycznych, z którymi mamy styczność. Hasłem przewodnim Grupy JOB jest: „Dążenie do idealnego świata, w którym mienie i życie ludzkie jest chronione

Grupa JOB opracowała rozwiązanie umożliwiające wykrycie i natychmiastowe  ugaszenie pożaru spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej. Tym rozwiązaniem jest ampułka E-BULB, która już w początkowej fazie, we wczesnym stadium pożaru jest        w stanie zneutralizować ogień. Zespół naukowy Grupy JOB zaprojektował niezawodny system, który po wykryciu wzrostu temperatury urządzenia, E-BULB zainstalowany wewnątrz urządzenia, automatycznie uwalnia środek gaśniczy, a co najważniejsze, uniemożliwia ponownemu pojawieniu się pożaru poprzez odcięcie obwodu elektrycznego.

 1.2 ROZWIĄZANIE

Ampułki reagujące na ciepło produkowane przez Grupę JOB są najskuteczniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym do ochrony życia i mienia w instalacjach tryskaczowych na całym świecie. Pod wpływem wzrostu temperatury ampułka zainstalowana                   w tryskaczu pęka, zwalniając środek gaśniczy (wodę) bezpośrednio nad ognisko pożaru. Produkt E-BULB stanowi kolejny etap rozwoju wśród ampułek reagujących na ciepło, których przeznaczeniem jest detekcja i ratowanie mienia oraz ludzkiego życia.

1.3 FUNKCJONALNOŚĆ

Każda ampułka E-BULB jest wypełniona środkiem gaśniczym o nazwie 3M™ Novec™. Novec jest fluoroketonem, nietoksycznym płynem, który w temperaturze pokojowej jest cieczą, ale w stanie roboczym staje się gazem. Doskonale spisuje się     w przypadku szczególnych zagrożeń: w miejscach, gdzie kluczowe znaczenie ma utrzymanie ciągłości pracy cennego sprzętu, np., centra sterowania, centrale telefoniczne, serwerownie, pomieszczenia na statkach, obiekty wojskowe, biblioteki, muzea, archiwa, placówki kulturalne. Podczas zwolnienia  środka gaśniczego, pożar nie tylko natychmiast zostaje ugaszony, ale dzięki opatentowanemu przez Grupę JOB mechanizmowi,         E-BULB przerywa obwód urządzenia, niwelując zagrożenie powstania poważniejszych zniszczeń.

1.4 NAJWAŻNIEJSZE ZALETY I KORZYŚCI

 • Potwierdzona przez Grupę JOB niezawodność działania,
 • Łatwy montaż,
 • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy 0 (ODB = 0),
 • Najniższy wskaźnik GWP wśród alternatywnych czystych, chemicznych środków gaśniczych,
 • Indywidualny wybór czujnika temperatury zadziałania,
 • Bezobsługowy,
 • Nie powoduje korozji,
 • Nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami,
 • Możliwy nadruk indywidualnego tekstu lub wzoru,
 • Duży margines bezpieczeństwa dla ludzi,
 • Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń.

1.5 DOPUSZCZENIA I REFERENCJE

 • Efektywność sprawdzona przez Instytut Drezdeński MPA,
 • Efektywność sprawdzona przez UL,
 • Pomyślnie zdał testy VDE,
 • Weryfikacja UL.

1.6 OPIS E-BULB

E-Bulb marki JOB (z ang.: Extinguishing Bulb) to szklana ampułka (stosowana najczęściej w tryskaczach) wypełniona nietoksycznym, nieprzewodzącym płynem pełniącym rolę środka gaśniczego. Ampułka E-Bulb jest otoczona warstwą metali nie powodujących korozji, ale charakteryzujących przewodnością elektryczną. Każda ampułka wyróżnia się zdefiniowaną przez producenta temperaturą zadziałania.                W momencie gdy temperatura otoczenia równa się temperaturze zadziałania ampułki, następuje wybuch bańki tryskaczowej i uruchamia się mechanizm zwolnienia środka gaśniczego (ciecz natychmiastowo zamienia się w gaz). W wyniku procesu chłodzenia     i częściowego wyparcia tlenu, gaszenie ogniska pożaru trwa zaledwie kilka sekund. Po aktywacji ampułki i jej wybuchu (pęknięcia) rozpada się ona na niewielkiej wielkości fragmenty. Obwód prądu chronionego urządzenia jest natychmiastowo przerywany, jednocześnie powodując zapobiegnięcie ponownego pojawieniu się ognia

1.7 OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W normalnych warunkach otoczenia, ampułka E-Bulb nie jest pod ciśnieniem. Producent zaleca noszenie okularów ochronnych podczas transportu i montażu ampułek w celu uniknięcia lub zmniejszenia ewentualnego urazu oczu odłamkami szkła spowodowanymi podczas procesu pękania ampułki.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania ampułki E-Bulb ze względu, iż jest to produkt wykonany ze szkła. Podczas montażu, ampułkę należy delikatnie wcisnąć do uchwytu przeznaczonego dla bezpiecznika w sposób, by nie uszkodzić samej ampułki. Prawidłowy montaż ampułki polega na pełnym kontakcie metalowych części ampułki były w stałym kontakcie z elementami zaciskowymi / montażowymi uchwytu.

Jeżeli temperatura otoczenia przekroczy 40°C / 104°F, wzrasta temperatura wewnątrz ampułki E-Bulb. Należy wtedy zachować szczególną ostrożność, np. stosując odpowiednie okulary, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom wywołanym wskutek wybuchu ampułki.

Przed montażem ampułki E-Bulb, producent zaleca jej schłodzenie do temperatury poniżej 40°C/104°F.

1.8 MONTAŻ I INSTALACJA

Producent zaleca stosowanie ampułek E-Bulb wyłącznie z uchwytami marki JOB. Uchwyty marki JOB są produktami certyfikowanymi zgodnie z UL, których producentem jest SCHURTER, Szwajcaria (typ OGN, zgodnie z UL IZLT2.E39328 i IZLT8.E39328).

Ampułkę E-Bulb należy instalować w dedykowanym przez JOB uchwycie, delikatnie wciskając ją tak, by metalowe fragmenty ampułki stykały się z częścią montażową uchwytu (prąd znamionowy osiąga wtedy najwyższą wartość).

 1.9 MAGAZYNOWANIE

Ampułki E-Bulb należy przechowywać w opakowaniach dostarczonych przez producenta. Maksymalna temperatura magazynowania nie powinna przekraczać 40°C/104°F. Maksymalna wartość wilgotności względnej wynosi 85% (bez kondensacji).

 1.10 SERWIS I KONSERWACJA

 Ampułki E-Bulb są produktami autonomicznymi, nie wymagają konserwacji                        i cyklicznego serwisowania. Standardowy czas eksploatacji, rekomendowany przez producenta wynosi 15 lat. Podczas pracy ampułki E-Bulb, maksymalny prąd znamionowy nie może zostać przekroczony. Zapobiegnie to nadmiernemu przegrzewaniu ampułki lub jej niezamierzonej aktywacji (pęknięcia). Po aktywacji (pęknięciu) ampułki E-Bulb, zostaje ona całkowicie niezdatna do ponownego użytku. Zniszczoną ampułkę należy wymienić wyłącznie na nową.

E-Bulb zgodny z normą REACH. Zawiera kartę charakterystyki NOVEC™.

1.11 DANE TECHNICZNE

     1.11.1 Rozmiary

Wymiary (standardowe)*
Ø 5 x 20 mm Ø 5 x 40 mm Ø 7 x 40 mm
Czułość [s]1 48 48 48
Pojemność butli VGAS [ml] 16,6 42 88,5
Chroniona objętość V4% [ml] 416 1,049 2,212
Chroniona objętość V4% [ml] 14 35 ½ 75
E-Bulb jest dostępny dla różnych specyfikacji
Obciążenie prądowe Klasa 1: <1A Klasa 2: <5A Klasa 3: <10A Klasa 4: <16A**
Napięcie zasilania 0…250V AC/DC

1 Testowane w tunelu aerodynamicznym przy prędkości wiatru 2,54 m/s i temperaturze 135°C
2 Zgodnie z normą NFPA 2001 (Czyste Środki Gaśnicze)
*   inne rozmiary i objętości dostępne na zapytanie
** dostępne wkrótce

  1.11.2 DANE TECHNICZNE

Th 85°C / 185°F (znamionowa temperatura robocza*)**
Tf 165°C / 330°F (znamionowa temperatura pracy*)**
Wilgotność: 85% (podczas pracy i magazynowania)

*) Wartości temperatur widoczne powyżej są temperaturami standardowymi. Inne wartości temperatur dostępne na zapytanie

**) Zgodność z normą UL dla ampułek E-Bulb (CIFEA), wartości Th i Tf wynoszą odpowiednio 185°F i 330°F

    1.11.3  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Szkło (ampułka): Szkło borokrzemowe
Metal (elementy przewodzące): Cu, Sn
Środek gaśniczy: 3MTM NOVEC™ płyn zmodyfikowany (skład chemiczny zgodny z normą NFPA 2001, FK-5-1-12 numer CAS: 756-13-8)

    1.11.4 CERTYFIKATY i DOPUSZCZENA

 • zatwierdzone i przetestowane zgodnie z VDE
 • zgodność z normą UL (tylko dla 5×40 i 10A)
 • test efektywności MPA
 • zgodny z REACH

1.12 WYMIARY

 • 5×40 Bulb w uchwycie typu THT

 1.13 ZASTRZEŻENIA

Producent i właściciel praw autorskich:

JOB GmbH,

An der Strusbek 5,

22926 Ahrensburg

FIRMA GRUP-POŻ Usługi Pożarnicze

Autoryzowany Przedstawiciel Systemów Detectomat
Nurzyńska 4/16
02-495 Warszawa

info@grup-poz.pl

tel. 501 395 135

tel. 517 150 295

2. AUTOMATYCZNY ZMINIATURYZOWANY SYSTEM GASZENIA Z ZESTAWEM RURARZU

Stosując zminiaturyzowany system gaszenia AMFE tworzymy

„Świat, w którym każdy z nas objęty jest ochroną przeciwpożarową, w każdym miejscu        i o każdej porze”.

Dodatkowo produkty AMFE marki JOB poza standardowym połączeniem                           z cylindrami CO2 lub N2,  umożliwiają podłączenie zewnętrznego systemu rurarzu. Takie rozwiązanie idealnie sprawdza się do użytku zewnętrznego  z wykorzystaniem większej objętości cylindrów lub zastosowanie redundancji, czyli dwóch cylindrów, a tylko jednego systemu rurarzu.

Dzięki zastosowaniu dodatkowego systemu rurarzu, produkty AMFE można                      z powodzeniem stosować do ochrony większych urządzeń lub miejsc o większej objętości, jednocześnie nie naruszając dostępnej przestrzeni wewnątrz szafy lub urządzenia.

Funkcjonalność AMFE z zastosowanym systemem orurowania jest niezmienna. Podobnie jak w przypadku systemu tryskaczowego, zainstalowana w tryskaczu ampułka, pod wpływem wzrostu temperatury pęka, zwalniając tym samym środek gaśniczy. Cylinder lub zespół cylindrów zawiera środek gaśniczy jakim jest dwutlenek węgla lub NOVEC. Po jego zwolnieniu przedostaje się poprzez zintegrowany system rurarzu bezpośrednio nad ognisko pożaru.

3. URZADZENIA ELEKTRYCZNE I POŻARY

 E-Bulb marki JOB jest produktem łączącym ekonomiczne użycie z niezawodną ochroną każdego urządzenia przeciw ewentualnym elektrycznym usterkom.

 Powstanie pożaru, których źródłem są urządzenia elektryczne, nie należy do rzadkości. Większość z nich spowodowana jest usterką elektroniki. Zwiększenie liczby urządzeń elektronicznych podnosi jednocześnie ryzyko powstania pożaru w wyniku usterki elektroniki. Późna reakcja przeciwpożarowa lub jej brak bardzo często skutkuje rozwojowi pożaru, co w  rezultacie skutkuje stratami materialnymi, a nawet utratą zdrowia i życia ludzkiego.

Dla producentów sprzętu elektronicznego ewentualna usterka elektroniki może spowodować spadek renomy marki.

E-Bulb marki JOB to produkt funkcjonalnie oparty o znane już ampułki JOB stosowane w milionach tryskaczy na całym świecie. W warunkach roboczych, E-Bulb może przepuścić prąd o wartości 16A bez wpływu na funkcjonalność urządzenia.  W przypadku pojawienia się pożaru, działanie E-Bulb jest niezawodne, nie wymaga dodatkowego zasilania, a samo działanie wymaga tylko wzrostu temperatury. Każdy    E-Bulb wypełniony jest środkiem gaśniczym NOVEC.

Podczas wzrostu temperatury ampułka, która znajduje się wewnątrz E-Bulb pęka, zwalniając środek gaśniczy 3M™ NOVEC™ bezpośrednio nad ogniskiem pożaru.

Zwolniony środek gaśniczy nie tylko zapobiega rozwojowi pożaru, ale również przerywa obwód urządzenia elektrycznego.

Kiedy E-Bulb nie jest w stanie uchronić urządzenie przed usterką elektroniki, może ugasić pożar zapobiegając stratom materialnym i chroniąc życie ludzkie.

4. AMFE AUTONOMICZNY ZMINIATYRUZOWANY SYSTEM GASZENIA GAZEM

4.1 GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

AMFE marki JOB (Automatyczny Zminiaturyzowany System Gaszenia) to niezawodne urządzenie przeznaczone do ochrony w przemyśle, artykułach gospodarstwa domowego, elektroniki użytkowej, tj.: telewizory, pralki, zmywarki itp. Używane min. również na jachtach, łodziach do 12 metrów, pojazdach kempingowych przed pożarami. AMFE jest w stanie nie tylko wykryć pożar, ale również skutecznie przeciwdziałać, gasząc                      i zapobiegając rozprzestrzenieniu się pożaru wewnątrz urządzenia.

   4.2 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

 • Łatwy w użyciu
 • Zastosowanie gazu jako środka
 • Bezobsługowy gaśniczego (bez użycia wody)
 • Prosty montaż i instalacja
 • Możliwość rozbudowy
 • Duży wybór typów środków
 • Zastosowanie w różnych dziedzinach gaśniczych uzależniony od wielkości (mieszkania, przemysł, pojazdy) cylindra i temperatury zadziałania
 • Mechaniczne wyzwolenie środka gaśniczego (bez konieczności użycia zasilacza)
 • Potwierdzone w przemyśle motoryzacyjnym i systemach tryskaczowych

W urządzeniach elektrycznych pojawienie się ognia może doprowadzić do prawdziwej katastrofy. System automatycznego gaszenia AMFE skutecznie   i precyzyjnie może temu przeciwdziałać.

4.3 RÓŻNORODNOŚĆ MODELI AMFE

 • S-AMFE
 • AMFE z wbudowanym sensorem

S-AMFE nie tylko wyzwala środek gaśniczy, ale również sygnalizuje swoje zadziałanie. W instalacjach, z ograniczonym dostępem obsługi, S-AMFE stosowane jest do monitorowania systemu za pomocą dwóch złączy przeznaczonych do odczytu sygnału w sposób cyfrowy. W momencie zadziałania i zwolnienia środka gaśniczego, system monitorujący stan S-AMFE przekazuje informację o wystąpieniu pożaru                               i przeprowadzenia automatycznego gaszenia. S-AMFE jest przystosowane do typowych sygnałów sterowników PLC o napięciu 24V/48V i 1000mA. Złącza są standardowe (wtyczka płaska o wymiarach 6,3 mm) z możliwością ewentualnych modyfikacji wymiaru wtyczki.

 • I-AMFE

Redundantna praca dwóch cylindrów

I-AMFE umożliwia redundantną pracę z dwoma cylindrami i jednym AMFE. Alternatywne zwiększenie objętości zgodnie z NFPA 12 jest możliwe poprzez zainstalowanie dwóch cylindrów z wypełnionym środkiem gaśniczym. W przypadku nietypowych wymagań ochrony przeciwpożarowej, możliwe jest również zastosowanie dwóch cylindrów,             z którego każdy będzie wypełnionymi innym rodzajem środka gaśniczego. W niektórych krajach wielkość cylindra jest ograniczona stąd wykorzystanie dwóch pracujących redundantnie cylindrów jest rozwiązaniem spełniającym normę.

 • R-AMFE

AMFE z możliwością wysterowania przez zewnętrzny przekaźnik

R-AMFE działa tak samo jak wersja konwencjonalna AMFE, uwalniając środek gaśniczy w momencie gdy nastąpi przyrost temperatury (działanie podobne jak w systemie tryskaczowym). Ponadto, R-AMFE może być zdalnie wysterowany za pośrednictwem przekaźnika. Sygnał dostarczony do R-AMFE powoduje szybki i dokładny wzrost temperatury ampułki, prowadząc do jej rozerwania i uwolnienia się środka gaśniczego. R-AMFE w odróżnieniu od standardowego AMFE w wielu przypadkach może okazać się bardziej użyteczny jeśli jest monitorowany i sterowany przez zewnętrzne urządzenie, tj.: czujka dymu, system aspiracyjny. Wysterowane przez urządzenie zewnętrzne R-AMFE zwolni środek gaśniczy wcześniej, zanim nastąpi wzrost temperatury i ampułka samoczynnie pęknie zwalniając środek gaśniczy. R-AMFE spełniając specyficzne potrzeby klienta wymaga dodatkowej konsultacji z producentem w celu określenia parametrów technicznych niezbędnych do zapewnienia gwarancji działania urządzenia.

       4.4 ZASTOSOWANIE FUNKCJONALNOŚĆ

Profesjonalny sprzęt AGD, telewizja, przemysłowe zasilacze i szafy zasilające – pożary w urządzeniach technicznych są problemem ciągle narastającym. Nie dotyczy to tylko          i wyłącznie pojawianiem się ognia w domach, jest to zjawisko globalne. Przemysł oraz sektor motoryzacyjny to kolejne branże, w których system automatycznego gaszenia sprawdza się i jest stosowany z pozytywnym skutkiem. Innym przykładem jest zabezpieczenie gablot z cennymi przedmiotami, które są bardzo częstym obiektem sprzyjającym pojawieniem się pożaru. Także urządzenia elektryczne na jachtach żaglowych jak i motorowych do 12 metrów mogą również wywołać pożar.

Możliwość wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego, powstającego w początkowym stadium pożaru, umożliwia AMFE ugaszenia płomienia wewnątrz obudowy, zmniejszając skutki pożaru. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia, ciśnienie wewnątrz ampułki wzrasta. Każda ampułka wyróżnia się zdefiniowaną przez producenta temperaturą zadziałania. W momencie gdy temperatura otoczenia równa się temperaturze zadziałania ampułki, następuje wybuch bańki tryskaczowej i uruchamia się mechanizm zwolnienia środka gaśniczego znajdującego się wewnątrz zintegrowanej z ampułką butli.

4.5 RÓŻNORODNOŚĆ  ZASTOSOWANIA

Rozwiązaniem jest: zastosowanie AMFE – systemu automatycznego gaszenia ognia.

Środek gaśniczy wydostaje się pod ciśnieniem za pośrednictwem otworów umieszczonych w górnej części butli. Uwolniony środek gaśniczy jest w stanie ugasić pożar już w początkowej fazie powstania zagrożenia pożarowego. Szybkie działania          i skuteczne gaszenie zapobiega dalszemu rozprzestrzenieniu się ognia i niweluje skutki pożaru, jednocześnie zmniejszając ewentualne uszkodzenia gaszonego podmiotu. Możliwości stosowania rozwiązań AMFE jest bardzo rozległa: AMFE stosowane jest do zabezpieczenia wielu urządzeń min.;, powszechnego użytku,  zabezpieczenia wystaw, gablot, urządzeń elektrycznych, również  spotykanych w przemyśle.

       4.6 PARAMETRY TECHNICZNE

 • Nie wymaga przeglądu serwisowego

 

4.7 ZNAKOWANIE / INDENTYFIKACJA AMFE

Każdy produkt posiada swoje unikalne oznaczenie informujące o: rodzaju AMFE, daty produkcji, AMFE 79°C SR3 numeru katalogowego oraz numeru seryjnego. Numer seryjny pozwala w 100% na identyfikację PIN: 10900Date 16 April 2015 miejsca i czasu wyprodukowania produktu, ustalenia legalności jego pochodzenia, łącznie z Batch No. AMFE: 046809 informacją dotyczącą testów jakości wykonanych podczas produkcji.

5. UDOSKONALONY AUTONOMICZNY ZMINIATURYZOWANY SYSTEM GASZENIA AMFE

Oprócz standardowych środków gaśniczych CO2 i N2 oferujemy nową serie AMFE            z cylindrami wypełnionymi 3M™ NOVEC™. Środek gaśniczy 3M™ Novec™ to zamiennik halonów nowej generacji, opracowany w trosce o bezpieczeństwo ludzi, sprzętu oraz środowiska naturalnego. 3M™ Novec™ charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

– potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy zero (ODP = 0)

– potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy jeden (GWP = 1)

– czas życia w atmosferze to tylko 5 dni

– duży margines bezpieczeństwa dla ludzi.

Novec 1230 jest środkiem gaśniczym dedykowanym do specjalnych zastosowań przeciwpożarowych w obszarach, gdzie zapewnienie ciągłości pracy urządzeń ma kluczowe znaczenie. Gasi on pożary niezwykle szybko, zanim dojdzie do poważniejszych zniszczeń, co jest możliwe dzięki osiąganiu stężeń projektowych w ciągu 10 sekund. Doskonale spisuje się w przypadku szczególnych zagrożeń: w miejscach, gdzie kluczowe znaczenie ma utrzymanie ciągłości pracy np., centra sterowania, centrale telefoniczne, serwerownie, pomieszczenia na statkach, takie jak maszynownie                   i pomieszczenia załogi, obiekty wojskowe o szczególnym znaczeniu.

Idealnie sprawdza się także w bibliotekach, placówkach kulturalnych, archiwach                 i muzeach, gdzie niedopuszczalne jest uszkodzenie cennych obiektów przez środek gaśniczy